Category Archives: psykoterapi

Den lange nedlukning: Hvordan passe på sig selv som pårørende

af Jens Einar Jansen, psykolog, ph.d, specialist i psykoterapi, specialpsykolog i psykiatri

Mange pårørende til mennesker med psykiske lidelser er ekstra belastet under covid-19. Manglende behandling, støtte og aktiveringstilbud kan give mange bekymringer. Hvordan kan man passe på sig selv i denne situation?

Photo by Tim Mossholder on Unsplash

Bekymring for at livet og terapien går i stå

Mange pårørende er bekymret for, at deres nærstående skal gå i stå under covid-19 nedlukningen. De står på sidelinjen og ser på, at behandling, støtte og aktiveringstilbud lukker ned.

Det er svært at komme i kontakt med mentorer, hjemmevejledere eller kommunale sagsbehandlere, og de gruppetilbud eller undervisning i psykiske lidelser (psykoedukation), de er blevet lovet, er udskudt.

Pårørende oplever, at deres nærtstående modtager mindre optimale behandlingsforløb. Og det er ikke altid så nemt at få et nyt behandlingstilbud bagefter. Mange behandlingstilbud kræver ny henvisning, og der kan være lang ventetid. Og nogle tilbud er et engangstilbud. Et eksempel er OPUS – et to-årigt tilbud til mennesker med førstegangspsykose.

Socialt samvær, aktivering og meningsfuld beskæftigelse er ofte et vigtigt element i behandlingen af psykiske lidelser. Terapien forsøger at understøtte dette, og er en del af den samlede indsats. Men når muligheden for at indgå i sociale fællesskaber fjernes, får man måske ikke udnyttet terapiens fulde potentiale.

For nogle giver det mere ro, for andre flere konflikter

For nogle kan det være godt at være hjemme og have mere tid sammen, det giver ro og mindre stress. For andre udgør det en stressfaktor og skaber flere konflikter. Det kan afhænge af temperament, dynamik i familien eller typen af psykisk lidelse.

Man ved, at isolation og fravær af de faste rutiner ofte er forbundet med stress, symptomøgning og tilbagefald for nogle. Dette er hårdt for pårørende at stå i, især når man selv er mere isoleret og ikke får de naturlige pauser og afbræk fra familielivet.

Hvordan kan man passe på sig selv som pårørende?

Nedlukning og begrænsninger i socialt samvær trækker ud og påvirker hele samfundet. Det er desværre ikke overstået med det første, og det er derfor som pårørende vigtigt at passe på sig selv undervejs. Det at være pårørende er i forvejen hårdt for mange, og de aktuelle bekymringer kan forstærke denne situation. Nedenfor er nogle måder, hvorpå man kan forsøge at støtte og være der for ens nærtstående og samtidigt passe på sig selv.

Handling forebygger følelsen af magtesløshed

Man ved, at magtesløshed ofte er forbundet med stress og belastning, og magtesløshed kan hurtigt overvælde en i denne tid. Det kan derfor være vigtigt at kigge på det, man faktisk kan gøre. Små ting kan gøre en stor forskel, både for en selv og ens nærtstående.

Et godt fokusområde kan være at støtte op omkring ens nærtståendes gode strategier til egenomsorg, struktur på hverdagen og forsøg på aktivering. Man kan hjælpe med at komme ud hver dag, gå en tur eller træne sammen. Man kan sørge for social kontakt telefonisk, virtuelt eller, hvis det er forsvarligt, fysisk. Noget af det vigtigste er at forebygge ensomhed og isolation. Det kan også være hjælp til at handle ind eller lave mad, hvis dette er en udfordring.

Husk at finde rette balance og justere forventningerne

For nogle er det en som sagt en lettelse, at det hele er lukket ned, og man slipper forpligtelser, besværligt socialt samvær, aktivering og kontakt med kommunale sagsbehandlere eller sundhedssystemet.

Nogle gange er det faktisk de pårørende, som er mest bekymrede over denne situation. Det er vigtigt at anderkende, hvis behov det er, at der skal ske noget mere – det kan nogle gange give lidt ro.

Men manglende social aktivitet kan samtidigt være en kortsigtet fornøjelse, da man ikke bliver udfordret på det, man synes er svært. Man får ikke vedligeholdt eller trænet ens sociale færdigheder. Man får ikke arbejdet med sin angst eller aktiveret sig selv, som man fx ved er vigtigt i forhold til depression. Og man får ikke de nødvendige kærlige skub i retning af større aktivitet. Det kan derfor være, at man bagefter oplever, man er gået lidt mere i stå.

Men uanset, er det vigtigt at forventningsafstemme med ens nærtstående, da forandring altid skal tage udgangspunkt i deres behov, ønsker og aktuelle motivation.

Opsøg viden om den aktuelle psykiske lidelse

I store dele af psykiatrien bliver man inviteret til pårørende arrangementer, undervisning eller pårørendesamtaler. Der er tiltagende fokus på pårørendeinddragelse i psykiatrien, selv om mange mener der er lang vej endnu.

Under nedlukningen bliver disse tilbud yderligere skåret ned. Dette gør, at mange pårørende går glip af vigtig viden og støtte. Men viden om psykiske lidelser og oplevelse af, at man ikke er alene som pårørende, kan man opsøge mange steder, selv om det ikke fuldt ud erstatter tilbudene i psykiatrien.

Man kan fx læse og tilegne sig viden på nettet, lytte til podcasts eller læse bøger om psykiske lidelser. Gode netsider kan være Psykiatrifonden, SIND eller Bedre Psykiatri. Man kan også kontakte gratis telefonrådgivere ved disse interesseorganisationer.

Samtaler med gode venner

Det er vigtigt ikke at gå med bekymringer og frustrationer alene. Åbenhed gør, at man får sat ting i perspektiv, ser nye handlemuligheder eller får mere viden om den aktuelle psykiske lidelse ens nærtstående kæmper med.

Måske har man venner eller bekendte, der selv står eller har stået i samme situation? Ofte er det først, når man selv åbner op, at man hører om andres udfordringer.

Nogle gange har man bare brug for at få “luft” fra det hele og for at se venner og tale om andre ting. Det er vigtigt, at det hele ikke kommer til at handle om psykisk lidelse. En af de store udfordringer for pårørende er risiko for isolation, som ofte er forbundet med større oplevet belastning. Det er vigtigt at tage sig tid til at se venner for at modvirke denne onde spiral.

Samtaler med professionelle

Nogle gange har man brug for at tale med professionelle. Der er mange psykologer der er specialiserede til at tale med pårørende. Man kan have behov for viden om specifikke psykiske lidelser, og hvordan man som pårørende kan støtte op.

Man kan have brug for at tale om de svære følelser forbundet med det at være pårørende såsom bekymring, angst, skam, skyld, vrede eller irritation. Det er ikke altid man ønsker at tale med venner eller familie om disse.

Man kan også have brug for et rum, hvor man har fokus på sig selv for at holde fast i den nødvendige egenomsorg. Ellers er det svært at være der for andre. Og ingen er tjent med, at man selv går ned med stress. Man ved fra forskning, at mange pårørende oplever høj grad af belastning, og at psykisk lidelse påvirker hele familien.

Husk dig selv på de samme råd, som du giver andre

Ofte er det de samme ting, man anbefaler til andre, som man selv glemmer at gøre for sig selv: komme ud i frisk luft, sørge for nok søvn og sund kost, holde kontakt til andre, dyrke yoga, mindfulness eller motion, sørge for at tage pauser fra bekymringer og de svære tanker, fokus på opbyggende og energigivende aktiviteter osv.

Referencer

Jansen, J. E., Gleeson, J., & Cotton, S. (2015). Towards a better understanding of caregiver distress in early psychosis: a systematic review of the psychological factors involved. Clinical Psychology Review35, 56-66.

Jansen, J. E., Haahr, U. H., Harder, S., Trauelsen, A. M., Lyse, H. G., Pedersen, M. B., & Simonsen, E. (2015). Caregiver distress in first-episode psychosis: the role of subjective appraisal, over-involvement and symptomatology. Social psychiatry and psychiatric epidemiology50(3), 371-378.

Hjælp til din eksamensangst

af Jens Einar Jansen, psykolog, ph.d, specialist i psykoterapi, specialpsykolog i psykiatri

Går du i panik, når du tænker på den kommende eksamen? Har du svært ved at forberede dig, fordi du konstant bliver overvældet af tankerne om at skulle præstere? Og af katastrofetankerne om at klappen går ned og at du ikke kan huske nogen ting? Eksamensangst er noget de fleste kender til, men noget man kan få hjælp til at håndtere. 

Photo by Ben White on Unsplash

Lidt nervøsitet er normalt og hjælpsomt

For det første skal du vide, at nervøsitet er helt normalt. Og det kan faktisk være en god ting, når man kommer dertil, at angsten ikke lammer dig. Så kan nemlig nervøsiteten give dig energi og peppe dig op til at præstere ekstra. 

Hvordan føles det i situationen?

Ingen er ens og eksamensangst kan opleves på forskellig måde, men de mest almindelige symptomer er:

  • Hjertebanken
  • Hovedpine
  • Kvalme
  • Sveden
  • Rysten
  • Svimmelhed
  • Søvnbesvær
  • Uregelmæssig vejrtrækning

Situationen er som regel ledsaget af en række katastrofetanker såsom “jeg kan ikke huske noget”, “alle andre er bedre”, “jeg dumper”, “alt under topkarakter er en katastrofe”, “det bliver pinligt”, “mine forældre bliver skuffet”, “hvad vil de andre sige?”.

Større psykologisk fleksibilitet

Problemet er ikke det kropslige ubehag og katastrofetankerne, men at ubehaget kan medfører handlingslammelse, isolation, overforberedelse, overspringshandlinger og i værste fald udeblivelse. Hvis man kan kan sige til sig selv, at det er normalt, at det er ikke farligt, og at det går over igen, kan man nemmere tage en opgave ad gangen og gradvist komme ind i eksamenen.

Uanset om symptomerne på eksamensangst opstår før eller under præstationen kan disse medføre dårlig hukommelse, dårlig koncentration, at ”klappen går ned”, dårlig samvittighed, selvbebrejdelser og tankemylder – hvilket vil forværre muligheden for effektiv forberedelse eller præstation.

Det er dette man skal lave om på, og det gør man ved at få en anden relation til ubehaget. En relation præget af omsorg, nysgerrighed og mindre frygt. Dette kan man med et begreb kalde større psykologisk fleksibilitet.

Heldigvis er der mange metoder til at træne dette, hvilket er grundstenen i nyere terapeutisk tilgange såsom acceptance and commitment therapy (ACT) og metakognitiv terapi (MCT).

Det kan tage lidt tid at træne dette, men det kan være en god investering, både for din eksamensangst, men også som en generel tilgang til at håndtere svære tanker og følelser.

Men for nuværende vil jeg pege på nogle enkle råd, du kan tage med dig, når du skal forberede dig til eksamen, der kan give lidt afstand til eksamensangst-monstret.

Enkle råd til at håndtere eksamensangst

1. Sæt ord på din angst

Et rigtig godt første skridt er at sætte ord på din frygt. Skriv det gerne ned så ordret som muligt, det kan hjælpe dig til at få lidt afstand til det. Når du har sagt det til dig selv, skrevet det ned, så må du gerne sige det til dine omgivelser og måske din lærer inden eksamen. Det kan yderligere tage luften ud af angstballongen.

2. Brug tid på at træne situationen

Mange læser time efter time for at nå hele pensum, men glemmer at øve på selve eksamensituationen. Det handler jo om at reproducere det, du har lært, og forklare det til andre. Øv på dette, gerne foran nogle du kender.

3. Forestil dig eksamenssituationen

Man ved fra sportspsykologi, at visualisering er en vigtig teknik. Her ser man fx for sig, hvordan en fodboldkamp eller et straffespark skal foregå. Man kan videre øve sig i at visualisere, hvordan man gerne vil udføre det. I sportsverdenen er det vigtigt at være lidt nervøs for at kroppen og hjernen skal fungere optimalt. Man skal være på dupperne. Men hvis hovedet er fyldt med katastrofetanker, er det forstyrrende. Øv dig i at visualisere din eksamenssituation på samme måde.

4. Slap af og tag det roligt

Vær opmærksom på at tage pauser i din læsning. Tag pauser og gør ting, der er sjove og opbyggende ind imellem. Når du får dårlig samvittighed, hils tankerne velkommen og send dem videre med besked om, at du lader hjernen op. Det er ikke bare okay at holde pauser, det er en nødvendighed for at præstere optimalt. At have det sjovt undervejs sætter også ting i perspektiv: der er andre ting, end eksamenen, og der er et liv efter eksamenen!

5. Overbevis dig selv om, at det du laver er interessant og værdifuldt

Nogle gange skal man snyde sig selv lidt til at få interesse og motivation, andre gange handler det om at erindre, hvorfor man egentlig gør det man gør. Det kan man glemme i alt eksamensstresset. Men en god ide er at diskutere stoffet med nogle man kender, forsøg at fortæl om det på en indlevende måde. Be dem om at spørge nysgerrigt ind. Det er fedt at kunne noget om et emne, og jo mere man ved, jo mere spændende bliver det. Google lidt om emnet før du sætter dig ned og læser. Findes der en TED talk om emnet? Find inspiration fra spændende mennesker. Kan jeg bruge dette til noget i fremtiden? Det er sværere at blive oprigtigt motiveret af selve eksamen eller karakteren, end af noget dybere såsom viden, anvendelighed, drømme om at gøre en forskel, kreativitet eller inspiration.

6. Vær opmærksom på din vejrtrækning

I starten beskrev jeg de klassiske fysiske symptomer på nervøsitet. Det er det sympatiske nervesystem eller kamp-flugt-systemet, der er nedarvet igennem evolution. Vi har det fordi det passer på os, når vi er i fare. Kroppen pumper blod, oxygen og adrenalin rundt i kroppen, så vi kan løbe eller forsvare os. Det mærker vi som hjertebanken, sveden åndenød og svimmelhed. En eksamen situation er ikke en virkelig fare, selv om vi får indbildt os selv, at det er det. Men når du er meget nervøs, trækker du vejret hurtigere og mere overfladisk, og du eskalerer nervøsiteten. men det er ikke farligt, hvis du lærer at acceptere eller “rumme” det. Du kan se det som en bølge, der skylder ind over dig, og hvis du lader den være, ruller den videre. Man kan heldigvis få ro på kroppen igen ved at få gang i det parasympatiske nervesystem. Prøv at slappe af og træk vejret langsomt og roligt, helt ned i maven. Dette kan være godt at træne inden eksamen.

7. Dyrk motion

Al forskning peger på, at man husker bedre og har det bedre, hvis man regelmæssigt dyrker motion og spiser sundt. Træning frigør også stressnedsættende stoffer i kroppen og giver en større følelse af ro i kroppen bagefter. Nogle er glad for at tage sig en lille løbetur inden de skal lave noget, de er nervøse for – såsom eksamen, et jobinterview eller et foredrag. Men træning og motion kan være gode pauser, der kobler hjernen fra i tiden op til din eksamen.

8. Få styr på din søvn

Søvn er vigtigt både for din nervøsitet og hukommelse. Forskning viser, at de fleste fungerer bedre, når de får sovet 7-8 timer hver nat. Manglende søvn kan føre til øget angst og hukommelsesproblemer, og det påvirker også lysten og glæden ved det, du laver.

Referencer

Brown, L. A., Forman, E. M., Herbert, J. D., Hoffman, K. L., Yuen, E. K., & Goetter, E. M. (2011). A randomized controlled trial of acceptance-based behavior therapy and cognitive therapy for test anxiety: A pilot study. Behavior modification35(1), 31-53.

Shahidi, S., Akbari, H., & Zargar, F. (2017). Effectiveness of mindfulness-based stress reduction on emotion regulation and test anxiety in female high school students. Journal of education and health promotion6.

Soares, D., & Woods, K. (2020). An international systematic literature review of test anxiety interventions 2011–2018. Pastoral Care in Education, 1-24.

von der Embse, N., Jester, D., Roy, D., & Post, J. (2018). Test anxiety effects, predictors, and correlates: A 30-year meta-analytic review. Journal of Affective Disorders227, 483-493.

Angstbehandling der virker!

Norske Gerd Kvale og Bjarne Hansen har haft stor succes de seneste år med udviklingen af et fire dages program til behandling af OCD. De har blandt andet vist, at 90% af patienterne opnår relevant og klinisk signifikante forandringer, hvoraf 70 % stadig er i recovery ved tre måneders opfølgning.

Kernen i programmet er fokuseret og individuelt tilrettelagt eksponering med konstant motivation for at læne sig ind i angsten i stedet for at flygte, undgå eller forsøge at nedregulere angsten. Dette sammenfalder med den tilgang, man arbejder med i ACT og metakognitiv terapi. Sammen med kolleger publicerede de for nyligt et ret opsigtsvækkende studie, hvor de behandlede 90 OCD patienter på 8 dage, og de blev sidste år vurderet af Time Magazine som to af de 50 mest vigtige personer inden for health care.

De har lige skrevet en fin lille bog, der opsummerer deres erfaringer i form af 101 gode råd og overvejelser, som de selv gerne ville haft, da de begyndte at arbejde med angst. Bogen kan læses, hvis man er behandlere, pårørende eller selv lider af angst. Læs min anmeldelse i psykologernes fagmagasin.

Hvad er metakognition og metakognitiv terapi?

Metakognition, eller metatænkning, kan oversættes til tænkning om tænkning. Når begrebet bruges i terapeutisk sammenhæng, handler det om at øve sig i at indtage et perspektiv, hvorfra man kan observerer sine tanker og følelser, som mentale fænomener. Det handler om, ikke at definere sige selv udfra vores tanker om os selv.

Det kan lyde lidt langhåret, men det er det ikke i praksis. Og flere såkaldte meta-analyser peger på god effekt af at indtage et sådan perspektiv:

Normann og kolleger (2014)

Normann og Morina (2018)

Hvis det lyder spændende, kan du læse mere om metakognition her

Konference om tidlig intervention i psykiatrien (IEPA) i Boston til Oktober

Stor konference om tidlige intervention og behandling i psykiatrien Boston 7-10 okt 2018

Jeg holder oplæg om nye terapeutiske tilgange for psykose: mindfulness, compassion og positive psykologiske interventioner.

(Jansen, JE, et al. “Promoting strength, resilience and self-compassion in persons with psychosis: A systematic review and meta-analysis of positive interventions”)