Få styr på diagnoserne: Undervisning i de psykiske diagnoser af erfaren kliniker

Psykiatriske diagnoser får større og større betydning i forhold til tildeling af relevant økonomisk støtte og behandling.

I Danmark kommer hver 7. unge i kontakt med psykiatrien og får en diagnose inden de fylder 18 år. Det er et konstant stigende antal, hvilket svarer til det man også ser internationalt.

Både under- og overdiagnosticering

Man diskuterer om det skyldes overdiagnosticering, at folk er mere presset, eller at man er blevet bedre til at fange dem, der har det svært. Svaret ligger nok et sted imellem disse synspunkter.

Som fagperson er jeg meget optaget af faren ved både under- og overdiagnosticering samt kritisk stillingstagen til den diagnostiske praksis.

Uanset, stiller det større og større krav til kommunalt ansatte omsorgsmedarbejdere, sagsbehandlere og jobkonsulenter, om at have en forståelse for, hvad det vil sige at have disse diagnoser. Større forståelse giver bedre mulighed for målrettet støtte.

Ønsker din arbejdsplads en større forståelse for psykiatrien, dens diagnoser og behandling?

Jeg kan bookes til skræddersyede undervisningsforløb med fokus på følgende:

 • Hvad er psykiske lidelser egentligt?
 • Hvordan stiller man en diagnose?
 • De mest almindelige psykiske lidelser, herunder
  • Depression
  • angst (panikangst, OCD, generaliseret angst, PTSD mv)
  • ADHD
  • Autisme/aspergers
  • Personlighedsforstyrrelser
  • Psykose/skizofreni
  • Bipolar lidelse
 • Overdiagnosticering og “diagnosesamfundet”
 • Diagnosers betydning for menneskers identitet
 • Støtte og skånehensyn ift. de forskellige diagnoser
 • Oversigt over det psykiatriske system og henvisningsmuligheder

Underviser:

Jens Einar Jansen, autoriseret psykolog, specialist i psykoterapi, specialpsykolog i psykiatri, Ph.d.

Jeg har 14 års erfaring fra psykiatrien, først og fremmest gennem klinisk arbejde med alle de forskellige diagnosegrupperne, men også gennem forskning.

Jeg er også vandt til at formidle psykologisk og psykiatrisk viden gennem både akademisk og mere populærvidenskabelige artikler. Se gerne publikationsliste

Se mere om underviser her

Eksempler på undervisningsopgaver: Psykiatrifonden, Køge kommune, Fountain house, OPUS, Ungliv.dk

kontakt mig gerne for uforpligtende snak om foredrag eller tilrettelagt undervisning på jens.einar@gmail.com eller se her for yderligere kontaktmuligheder