Forstå psykiatriske diagnoser: Kursus i psykiske diagnoser af erfaren forsker og kliniker

af Jens Einar Jansen, psykolog, ph.d, specialist i psykoterapi, specialpsykolog i psykiatri

Psykiske diagnoser får tiltagende betydning i forhold til tildeling af relevant økonomisk støtte og behandling. Større forståelse giver også bedre mulighed for målrettet støtte i uddannelsessystemet.

I Danmark kommer hver 7. unge i kontakt med psykiatrien og får en diagnose inden de fylder 18 år. Det er et konstant stigende antal, hvilket svarer til det man også ser internationalt.

Både under- og overdiagnosticering

Man diskuterer om det skyldes overdiagnosticering, at folk er mere presset, eller at man er blevet bedre til at fange dem, der har det svært. Svaret ligger nok et sted imellem disse synspunkter.

Som psykolog er jeg meget optaget af faren ved både under- og overdiagnosticering samt kritisk stillingstagen til den diagnostiske praksis.

Jeg er også optaget af at formidle nuanceret og anvendelig viden omkring de forskellige diagnoser, så man bedre kan forstå og støtte op om mennesker med psykiske lidelser.

Større krav om forståelse af psykiske lidelser og diagnoser

Psykiske diagnoser får større og større betydning i forhold til tildeling af relevant økonomisk støtte og behandling. Psykiske lidelser har stor betydning i forhold til at hjælpe mennesker gennem uddannelse og ind i relevant beskæftigelse.

Psykiske diagnoser fylder også mere i kommunikation mellem kommunalt ansatte, jobcentre og behandlere.

Det øgende fokus på psykiske lidelser og diagnoser stiller derfor større krav til viden og forståelse hos omsorgsmedarbejdere, uddannelsesinstitutioner, sagsbehandlere, jobkonsulenter mv.

Større viden og forståelse for, hvad det vil sige at have disse diagnoser gør det nemmere både at målrette støtte samt at kommunikere med relevante samarbejdspartenere.

Ønsker din arbejdsplads en større forståelse for psykiske lidelser og diagnoser, herunder relevant støtte og behandling?

Jeg kan bookes til skræddersyede undervisningsforløb med fokus på følgende:

 • Hvad er psykiske lidelser egentligt?
 • Hvordan stiller man en diagnose?
 • De mest almindelige psykiske lidelser, herunder
  • Depression
  • angst (panikangst, OCD, socialfobi, generaliseret angst, PTSD mv)
  • ADHD/ADD
  • Autisme/aspergers
  • Personlighedsforstyrrelser
  • Psykose/skizofreni
  • Bipolar lidelse
  • Belastningsreaktion
 • Overdiagnosticering og “diagnosesamfundet”
 • Diagnosers betydning for menneskers identitet
 • Støtte og skånehensyn ift. de forskellige diagnoser
 • Oversigt over det psykiatriske system og henvisningsmuligheder

Udtalelser fra tidligere kursister

“Underviseren var superdygtig – en god og troværdig formidler, der havde mange interessante pointer”

Underviser:

Jens Einar Jansen, autoriseret psykolog, specialist i psykoterapi, specialpsykolog i psykiatri, Ph.d.

Jeg har 15 års erfaring fra psykiatrien, først og fremmest gennem klinisk arbejde med alle de forskellige diagnosegrupperne, men også gennem forskning.

Jeg er også vandt til at formidle psykologisk og psykiatrisk viden gennem både akademisk og mere populærvidenskabelige artikler. Se gerne publikationsliste og beskrivelse af psykiske lidelser på min hjemmeside.

Se mere om underviser her

Eksempler på undervisningsopgaver: Psykiatrifonden, Køge kommune, Fountain house, OPUS, Ungliv.dk , Roskilde tekniske skole, Altiden, Gefion gymnasium.

Kontakt mig gerne for uforpligtende snak om foredrag eller tilrettelagt undervisning på jens.einar@gmail.com eller se her for yderligere kontaktmuligheder