Om mig

Jeg blev færdiguddannet psykolog i 2005 og har lige siden arbejdet med terapi, selvudvikling og behandling af psykiske vanskeligheder gennem privat praksis og ansættelse i psykiatrien.

Jeg er inspireret af mange forskellige terapeutiske tilgange, og jeg følger med i og bidrager selv til forskning og debat. Det er vigtigt for mig at kunne tilbyde en behandling, der bygger på nyeste viden og evidens.

Min primære tilgang er kognitiv terapi og de forskellige moderne videreudviklinger af denne terapiform. Jeg bruger metoder, der passer til de forskellige udfordringer klienten kommer med.

Som eksempler kan nævnes ACT (Acceptance and Commitment therapy), der i tillæg til klassisk kognitiv terapi bl.a. arbejder med mindfulness og personlige værdier, samt Metakognitiv terapi, der arbejder med at reducere og få kontrol over ens bekymring og grublerier (ruminationer).

Jeg er certificeret metakognitiv terapeut, hvilket vil sige en 2 årig videreuddannelse med metodens ophavsmand, Adrian Wells (MCT-I registreret terapeut™).

Jeg er også uddannet indenfor schematerapi, som har vist god evidens for mere fastgroede eller længerevarende udfordringer, herunder personlighedsforstyrrelser.

Schematerapi arbejder med at blive opmærksom på uhensigtsmæssige mønstre, som ofte er opstået i ens barndom og opvækst, og arbejder mere oplevelses- eller følelsesorienteret, end klassisk kognitiv terapi. Se eventuelt min artikel om emnet.

Jeg er autoriseret og medlem af Dansk Psykologforening.

Jeg ikke har aftale med sygesikringen, så jeg kan desværre ikke tage imod lægehenvisning. Mine klienter betaler enten selv eller har privat forsikring. Mange har også forsikring gennem arbejde eller får tilskud fra sygeforsikring Danmark.

Les eventuelt mere om hvor og hvordan, man finder rette psykolog her.

Kort CV (spørg gerne om en udvidet version)

 • Uddannet psykolog og autoriseret af psykolognævnet
 • Specialist i psykoterapi og klinisk psykologi
 • Ph.d. i psykologi
 • Specialpsykolog i psykiatri
 • Videreuddannelser og specialisering i kognitiv adfærdsterapi, ACT, metakognitiv terapi, skematerapi m.m.
 • Tidl. formand i ACBS Danmark (den danske ACT forening)

Ansættelser

 • 2018 Psykiatrisk Center København – Frederiksberg
 • 2017- Psykiatrisk Center København – Rigshospitalet
 • 2016-17 Psykiatrisk Center København – Frederiksberg
 • 2016 -16 Psykoterapeutisk afsnit (Psykiatrisk Center Frederiksberg)
 • 2016-16 Psykiatrisk Klinik Næstved
 • 2010-16 Psykiatrisk Forskningsenhed/Kompetencecenter for debuterende psykose
 • 2006-10 OPUS (Psykiatrisk Center København)
 • 2005-06 Tidlig Interventions Team (Odense)
 • 2006- Privat psykologisk konsultation

Publikationer (se liste)