Terapi

Psykologisk konsultation i København indenfor følgende områder

  • Angsttilstande (panikangst, socialangst, OCD, traumer/PTSD)
  • Depression/tristhed
  • Livskriser
  • Lavt selvværd
  • Aggression og vrede
  • Stress/udbrændthed
  • Reaktioner på kriser og voldsome begivenheder
  • Psykotiske tilstande
  • Familiebelastning (fx skilsmisse, børn med adfærdsproblemer)
  • Vejledning og rådgivning af pårørende til personer med psykiske vanskeligheder