Forsknings- og formidlingsmodulet

På vej til specialist?

Mangler du forskning- og formidlingsmodulet til din specialistudannelse? Så vil vi gerne tilbyde dig plads på vores 3-dages kursus (18 timer) med mulighed for vejledning og godkendelse af forskningsopgaven.

Vi ved, at det kan være uoverskueligt for mange at kaste sig ud i dette modul og ikke mindst få skrevet opgaven færdig og godkendt. Specielt når man arbejder fuldtid som kliniker og har rigeligt med at tilegne sig terapeutiske- og diagnostiske færdigheder.

Derfor vil vi gerne tilbyde hele pakken, og trækker på vores erfaring med at vejlede psykologer trygt og sikkert igennem denne proces.

Forskning er enormt spændende!

Forskning kan være enormt spændende, og der er stigende krav til, at det vi psykologer laver, er videnskabeligt underbygget. Men det kan være svært at skille god fra mindre god forskning samt tage stilling til, hvornår man kan sige at noget er “evidensbaseret”.

Dette kursus vil hjælpe dig til bedre at forstå og læse forskningsartikler. Du vil få nemmere ved at kunne vurdere forskning med et kritisk blik, og du vil med denne viden måske blive mere inspireret til at orientere dig i forskning, der relaterer sig til dit interesseområde.

Vi vil samtidig præsentere, hvordan man kan lave forskning på forskellige niveauer, og måske inspirere til selv at kunne indgå i eller planlægge mindre forskningsprojekter.

En bred og varieret tilgang, der samtidigt imødekommer krav fra psykologforeningen

Vi har begge bred erfaring med forskning og formidling, herunder både kvantitativ og kvalitativ forskning, og vi forsøger at trække på konkrete eksempler herfra i undervisningen. Vi er også begge specialister i psykoterapi og har benene godt plantet i den kliniske hverdag.

Med udgangspunkt i Dansk Psykologforenings krav til dette modul, vil vi komme ind på:

  • Forskningsmetoder og design
  • Kritisk læsning af videnskabelige artikler
  • Etiske overvejelser i forskning
  • Litteratursøgning
  • Dataindsamling og rekruttering
  • Evidensbaseret klinisk praksis

Undervisningsform

Vi forsøger at gøre et lidt tungt emne levende, gennem klinisk relevante eksempler, og med vekslen mellem oplæg fra undervisere, gruppearbejde og fælles refleksioner. Vi opfordrer også deltagerne til at byde ind med spørgsmål vedrørende deres egne forskningsopgaver.

Udtalelser fra tidligere kursister

“Virkelig en positiv oplevelse at være på kursus hos jer! dejligt med god struktur på undervisningen, jævnlige pauser og lækker forplejning. I gjorde undervisningen vedkommende og spændende”

“I er drønskarpe formidlere, der både har et skarpt blik for klinisk praksis og forskning”

“God formidling, jordnært, gode eksempler og konkret. Og inspirerende at høre fortællinger fra forskning og det kliniske felt”

“Kurset har både givet mig mod på at skrive forskningsopgaven og tænke nye tanker om vores fag. Nye perspektiver!”

Hvordan skal opgaven se ud?

Dette er ofte et af deltagernes vigtigste spørgsmål, og vi har derfor stort fokus på nettop det at få opgaven skrevet!

De fleste vælger et litteraturstudie, eller systematisk review, men det kan også være et case-studie, eller en såkaldt case-serie analyse. Hvis man har tilgang på data, vælger nogle også at bruge dette. Men som sagt, de fleste vælger en form for litteraturgennemgang eller diskussion af en klinisk problemstilling.

Dansk psykologforening vurderer opgaven til 42 timer (som man skriver selv uden omkostning). Som undervisere på kurset tilbyder vi vejledning til 1100 kr pr. time og efterfølgende godkendelse af opgave. Opgaven skal være 10-15 sider.

Man kan vælge at skrive opgaven helt på egen hånd og kun betale den ene time, der går til gennemlæsning og godkendendelse. Vores erfaring er, at det kan være svært at komme igennem projektet på egen hånd, hvis det er lang tid siden man har skrevet opgaver/artikler.

Vi kommer med fif og guldkorn til opgaven i løbet af de tre dages undervisning, og står selvfølgelig til disposition for spørgsmål og kortere vejledning i pauserne og undervejs.

Tid og sted

Undervisningen foregår i hyggelige rammer på Sønder Boulevard 85, 1720 København V.

  • Næste kursus: 3.-5. Nov. 2021
  • kl 9-16 alle dage

Hvad koster det?

6000 kr pr. deltager (vejledning kan tilkøbes for 1100,- pr. time)

Prisen inkludere kaffe, te og let forplejning alle tre dage. (Billig frokost kan købes mange steder lige rundt hjørnet)

Tilmelding og kontakt

Jens Einar Jansen: jens.einar@gmail.com

Tilmeldingen er bindende, optagelse sker efter “først-til-mølleprincippet”. Såfremt antallet af tilmeldte eller andre forhold nødvendiggør flytning eller aflysning af kurset, gives der hurtigst muligt besked via e-mail.

Om underviserne

Jens Einar Jansen: Psykolog, Ph.d, specialist i psykoterapi, specialpsykolog i psykiatri. Arbejder ved psykoterapeutisk klinik Frederiksberg Hospital og privat praksis (se gerne publikationsliste)

Stephen F. Austin: Psykolog, Ph.d., seniorforsker, specialist i psykoterapi. Arbejder som kliniker og forsker i Region Sjællands psykiatri. Adjunkt lektor, Institut for Psykologi, SDU (se gerne publikationsliste)

Vi har begge stor erfaring med undervisning, supervision og vejledning både i privat og offentlig regi. Vi er også begge godkendt af psykologforeningen til at godkende forskningsopgaver.

Kursus forventes godkendt af Dansk Psykologforening