Supervision

af psykologer og tværfagligt personale 

Mit udgangspunktet er først og fremmest:

  • Acceptance and Commitment Therapy (ACT)
  • Kognitiv Adfærdsterapi (CBT)
  • Metakognitiv Terapi (MCT)

Jeg vejleder også akademiske opgaver og forskningsopgaver

Udvalgte supervisionsopgaver

  • Supervision af yngre læger PCK
  • Gruppesupervision i kognitiv terapi ved Opus Ballerup
  • Gruppesupervision i ACT PP Clinic, Gentofte
  • Gruppe og individuel supervision i Kognitiv terapi, Opus Strandboulevarden
  • Gruppesupervision i Kommunikation og Social Færdigheds Træning, ansatte i Kompetencecenter for debuterende psykose