Supervision

af psykologer, læger og tværfagligt personale 

Mit udgangspunktet er først og fremmest:

  • Kognitiv Adfærdsterapi (CBT)
  • Acceptance and Commitment Therapy (ACT)
  • Metakognitiv Terapi (MCT)
  • Schematerapi

Jeg vejleder også akademiske opgaver og forskningsopgaver

Udvalgte supervisionsopgaver