Udredning og diagnostik for psykologer, der arbejder i psykiatrien eller privat praksis

Mangler du viden om assessment og diagnostik til din specialistuddannelse, eller ønsker du blot at videreudvikle dine diagnostiske færdigheder? 

Kom til to dage med fokus på diagnostik og udredning, hvor du gennem oplæg, diskussioner og videodemonstrationer får følgende:

  • Kendskab til diagnosesystemet ICD-10 (ICD-11 hvis relevant)
  • God forståelse af screening, udredning og differentialdiagnostik
  • Kundskab om de mest almindelige psykiske lidelser, herunder depression, de forskellige angsttilstande, ADHD, autisme, personlighedsforstyrrelser, psykose/skizofreni og bipolar lidelse
  • Psykologiske perspektiver på diagnoser, herunder forskellen på caseformulering og diagnostik.
  • Oversigt over de mest anvendte rating scales og interviewredskaber.
  • Oversigt over det psykiatriske system og henvisningsmuligheder.

Underviser: Jens Einar Jansen, specialist i psykoterapi, specialpsykolog i psykiatri, Ph.d.

Underviser har 13 års erfaring fra psykiatrien, herunder åbent/lukket senge afsnit, akutafsnit samt ambulant behandling.

Tid: Torsdag d. 3/10 og fredag d. 4/10 kl 9-16

Sted: Sønder Boulevard 85, 1720 København

Pris: 2500 kr. for begge dage

Tilmelding: Senest d. 15/9 ved mail til jens.einar@gmail.com samt indbetaling af kursusbeløb på konto 9740 0002806592 mærket kursustitel og navn.

Kursusbevis udstedes. Kurset forventes godkendt til specialistuddannelse jf. Dansk Psykolog Forening. Se beskrivelser af krav til assessment delen her