ACT og Kognitiv Terapi

ACT, eller Acceptance and Commitment Therapy, er en af de nyere former for Kognitiv Adfærdsterapi, der har fået stor opmærksomhed indenfor de senere år.

I ACT arbejder vi ud fra den forudsætning, at psykisk sundhed handler om at kunne rumme ubehagelige tanker, følelser og kropslige fornemmelser, samtidigt som man lever i tråd med det, der er vigtigt og meningsfuldt for én.

Dette er selvsagt nemmere sagt en gjort. Tit bliver vi overvældet af ubehagelige følelser – såsom ængstelse, tristhed, skam eller vrede – hvilket vi forsøger at håndtere på bedst muligt vis. Nogle gange er den måde vi forsøger at mestre situationen på, det der vedligeholder og forstærker problemerne. For eksempel undgår vi eller trækker os fra ting der er forbundet med ubehag. Ofte er det nettop de ting vi oplever som svære, der er vigtige for os – ellers ville vi ikke opleve dem som svære. Resultatet er at vi kommer længere væk fra det, der giver vitalitet, mening og energi i ens liv, og vi opstiller unødvendige barrierer for os selv.

Screen Shot 2015-03-05 at 10.54.13I ACT arbejder vi med forskellige metoder, herunder mindfulness, til at kunne “acceptere” eller “rumme” de ubehaglige psykiske eller følelsesmæssige tilstande. Gennem mindfulness bliver man bedre til at være tilstede i nuet, hvilket både reducerer ens bekymring om fremtiden og begrænser ens grublerier om ting der er gået skævt i fortiden. Forskning har vist at mindfulness kan afhjælpe en række psykiske tilstande, herunder, stress, angst og depression.

Samtidigt fokuseres der på at hjælpe den enkelte til at blive mere bevidst omkring hvad der giver livet mening – hvilket er en personlig proces – og på at hjælpe denne til at leve mere i tråd med dette.

you cant get rid of fears but learn to live with themACT kan fint laves i forlængelse af kognitiv terapi, eller supplere denne tilgang. ACT adskiller sig ved at være mindre rettet mod at “lave om” på sine tanker, eller at “tænke mere rationelt”, og har større fokus på accept, eller det at få en anden “relation til sine tanker”. ACT har også et større fokus på eksistentielle spørgsmål gennem arbejdet med mening og personlige værdier. Til fælles har de begge, at de kommer fra en adfærdspsykologisk tradition, hvor man analyserer hvorvidt klientens adfærd er hensigtsmæssig i forhold til hvad han eller hun gerne vil opnå. Det der fungerer bliver i terapien forsøgt forstærket, og det der ikke virker forsøgt begrænset. Ofte er der kun små ændringer der skal til for at frigøre ens naturlige, iboende evne til at opnå psykisk sundhed og velvære. I tillæg er der stort fokus på at de psykologiske teorier skal være godt forankret i forskning og evidens.

(Jens Einar Jansen, 2015)