Intro kursus til ACT og metakognitiv terapi

Et kursus til dig, der ønsker at få en indføring i den grundlæggende teori og de centrale metoder i acceptance and commitment therapy (ACT) og metakognitiv terapi (MCT).

Begge tilgange er såkalte transdiagnostiske tilgange og på hver sin måde opstået som en videreudvikling af kognitiv adfærdsterapi. Der er store ligheder, men også vigtige forskelle.

Måske bruger du, som mange andre, teknikker fra begge tilgange, men ønsker at blive skarpere på, hvornår du skal bruge hvad og hvordan.

Kurset vil gennemgå følgende:

  • Centrale forskelle og ligheder ved disse to terapeutiske tilgange
  • Demonstration/træning i de centrale metoder og teknikker ved begge tilgange
  • Potentielle fordele og faldgruber ved de to tilgange
  • Hvornår kan det være godt at bruge ACT?
  • Hvornår kan det være godt at bruge MCT?
Udtalelser fra tidligere kursister

“Knivskarp formidler”

“Du har en dejlig afslappet stil og der er god plads til spørgsmål og reflektion”

“God balance mellem bredde og dybde”

Praktisk info

Underviser: Jens Einar Jansen, Specialist i psykoterapi, Specialpsykolog i psykiatri, Ph.d.

Underviser har mange års klinisk erfaring med begge retninger. Han er certificeret metakognitiv terapeut ved Metacognitive Institute. Han er tidligere president for den danske ACT forening.

Underviser har 15 års erfaring fra psykiatrien samt privat praksis, først og fremmest gennem klinisk arbejde, men også gennem forskning. Han har publiceret forskningsartikler indenfor både metakognitiv teori og ACT.

Underviser har stor erfaring med at formidle psykologisk og psykiatrisk viden gennem både akademisk og mere populærvidenskabelige artikler. Se gerne publikationsliste.

Målgruppe: Psykologer og psykiatere.

Andre med relevant sundhedsfaglig baggrund er også velkomne (obs. højst 25% af samlede antal deltagere. Dette for at psykologer kan bruge det i specialistforløb)

Tid: Fre d. 13. Oktober kl 9-16

Sted: Sønder Boulevard 85, 1720 København

Pris: 2000 kr

Prisen inkludere kaffe, te og let forplejning (Billig frokost kan købes en række steder lige udenfor klinikken).

Tilmelding: jens.einar@gmail.com

Tilmeldingen er bindende, optagelse sker efter “først-til-mølleprincippet”. Såfremt antallet af tilmeldte eller andre forhold nødvendiggør flytning eller aflysning af kurset, gives der hurtigst muligt besked via e-mail.

Kursusbevis udstedes