De forskellige schemaer

Et schema kan beskrives som et gennemgribende tema eller mønster i ens liv. Det kan forstås som et ‘mentalt filter’, der farver ens forståelse af sig selv, andre og omverden.

Det aktiveres i situationer, som på en eller anden måde minder om tidligere traumatiske oplevelser eller udækkede følelsesmæssige behov.

Jeffrey Young beskriver følgende 18 schemaer

 1. Mangel på kærlig kontakt
 2. Forladt/angst for at miste
 3. Mistillid
 4. Manglende tilhørighed/social isolation/udenfor
 5. Defekt/forkert
 6. Mislykkes i karriere/fiasko
 7. Afhængig/utilstrækkelig
 8. Sårbar for skade
 9. Overinvolvering
 10. Underkastelse
 11. Ofte sig
 12. Følelsesmæssig hæmning/tilbageholdte følelser
 13. Ufravigelige normer
 14. Særstatus
 15. Utilstrækkelig selvkontrol/manglende selvdisciplin
 16. anerkendelsessøgende
 17. Pessimisme (bekymring, negativt fokus)
 18. Selvstraffende