Mine publikationer

Bøger og bogkapitler

Jansen (2023). Inddragelse af pårørende i recoveryarbejde. I Møller & Austin: Recovery – At komme sig over psykisk lidelse. Hans Reitzels Forlag

Jansen & Bridgwater (2022). Tæt på, men udenfor – Råd og viden om livet som pårørende til et menneske med en psykisk lidelse. Gyldendal

Jansen & Nielsen (2022). ACT ved angstlidelser. I Rosenberg & Rosenberg: Angstbogen. Psykiatrifonden

Fohlmann & Jansen (2009). Misbrugsbehandling. I Nordentoft, M et al. (red.): Psykose hos unge. Symptomer, behandling og fremtid. Psykiatrifonden

Populærvidenskabelige artikler 

Hvordan kan man forstå og håndtere ensomhed? AOP

Hvad er en ængstelig personlighedsforstyrrelse? AOP

Hvad er generaliseret angst? AOP

OCD med voldelige eller seksuelle tvangstanker AOP

OCD – en form for tankefobi AOP

Hvad er skizotypi? AOP

Hvad er psykose? AOP

Folk med psykiske vanskeligheder er sårbare under coronakrisen. AOP

Vi skal forstå psykoser på en ny måde. Magasinet P 2017

Plads til traumerne, Psykolog Nyt, 2015

Boganmeldelser 

Hildur Grauslund Nielsen (2019). Jeg er autist – en kat i en verden af hunde.

Kvale og Hansen (2019). 101 ting vi gjerne skulle visst da vi begynte å behandle pasienter med angstlidelser.

Merete Nordentoft (2018). Hvordan skaber vi fremtidens psykiatri?

Videbech & Rosenberg (2018). Klinisk Neuropsykiatri: Fra molekyle til Sygdom.

Steinar Kvale & Svend Brinkmann (2015). Interview. Det kvalitative forskningsinterview som håndværk

Peer-reviewed publications

McGuire, N., Gumley, A., Hasson‐Ohayon, I., … Jansen, JE., … & McLeod, H. (2023). Investigating the relationship between negative symptoms and metacognitive functioning in psychosis: An individual participant data meta‐analysis. Psychology and Psychotherapy: Theory, Research and Practice.

Moeller, Kvist, Jansen & Watkins (2021). Clinical Case of a Schizotypal Personality Disorder: Rumination-Focused CBT for Anger Rumination. Journal of Contemporary Psychotherapy

Austin, SF, Jansen, JE, Petersen, CJ, Jensen, R & Simonsen, E (2020). Mobile App Integration Into Dialectical Behavior Therapy for Persons With Borderline Personality Disorder: Qualitative and Quantitative Study. JMIR Mental Health

Haahr, UH, Jansen, JE et al. (2020). Multi‐family group and single‐family intervention in first‐episode psychosis: A prospective, quasi‐experimental cohort study. Early Intervention in Psychiatry.

Jansen, JE, Gleeson, J, Bendall, S, Rice, S, Alvarez-Jimenez, M (2019). Acceptance- and mindfulness-based interventions for persons with psychosis: A systematic review and meta-analysis. Schizophrenia Research.

Onwumere, J, Jansen, JE & Kuipers, E (2018). Editorial: Family Interventions in psychosis: Change outcomes in early intervention settings – How much does the evidence support this? Frontiers in Psychology.

Jansen, JE et al. (2017).  Psychological flexibility as a buffer against caregiver distress in families with psychosis. Frontiers in Psychology.

Jansen, JE, Lysaker, P, Trauelsen, M et al. (2017). Metacognitive mastery in persons with first-episode psychosis and their caregivers: Implications for timely help-seeking and caregiver experiences. Brief report. Psychiatry Research. 

Jansen, J. E., and Morris, E. (2016). “Acceptance and Commitment Therapy for Posttraumatic Stress Disorder in Early Psychosis: A Case Series.” Cognitive and Behavioral Practice.

Jansen, JE, Pedersen, MB, Trauelsen, AM, Lyse, HG, Haahr, UH, & Simonsen, E. (2015). The Experience of Childhood Trauma and Its Influence on the Course of Illness in First-Episode Psychosis: A Qualitative Study. The Journal of nervous and mental disease.

Jansen, JE, Pedersen, MB, Hastrup, LH, Haahr, UH, & Simonsen, E. (2015). Important first encounter: Service user experience of pathways to care and early detection in first‐episode psychosis. Early intervention in psychiatry.

Jansen, JE, Lysaker, PH, Harder, S, Haahr, UH, Lyse, HG, Pedersen, MB, … & Simonsen, E. (2014). Positive and negative caregiver experiences in first‐episode psychosis: Emotional overinvolvement, wellbeing and metacognition. Psychology and Psychotherapy: Theory, Research and Practice

Jansen, JE, Gleeson, J, & Cotton, S. (2015). Towards a better understanding of caregiver distress in early psychosis: A systematic review of the psychological factors involved. Clinical Psychology Review.

Jansen, JE, Harder, S, Haahr, U. H, Lyse, HG, Pedersen, MB, Trauelsen, AM, & Simonsen, E. (2015). The Role of Metacognitions in Expressed Emotion and Distress: A Study on Caregivers of Persons with First‐Episode Psychosis.  Clinical Psychology and Psychotherapy.

Jansen, JE, Haahr, UH, Harder, S, Trauelsen, AM, Lyse, HG, Pedersen, MB, & Simonsen, E. (2015). Caregiver distress in first-episode psychosis: the role of subjective appraisal, over-involvement and symptomatology. Social Psychiatry and Psychiatric epidemiology.

Jansen, JE, Wøldike, PM., Haahr, UH, & Simonsen, E. (2015). Service user perspectives on the experience of illness and pathway to care in first-episode psychosis: A qualitative study within the TOP Project.  Psychiatric Quarterly.

Austin, S, Lysaker, P, Jansen, JE et al. (2019). Metacognitive capacity and negative symptoms in first episode psychosis: Evidence of a prospective relationship over a 3-year follow-up. Journal of experimental Psychopathology. 

Ph.d. afhandling: Towards a better understanding of caregiver distress in persons with first-episode psychosis: a study of psychological factors

Trauelsen, AM, Gumley, A, Jansen, JE, Pedersen, MB, Nielsen, HGL,  Haahr, UH, Simonsen, E (2019). Does childhood trauma predict poorer metacognitive abilities in people with first-episode psychosis? Psychiatry Research

Hastrup, LH, Haahr, UH, Jansen, JE, & Simonsen, E. (2017). Determinants of duration of untreated psychosis among first-episode psychosis patients in Denmark: A nationwide register-based study. Schizophrenia Research.

Rice, S, Gleeson, J. Davey, C, Hetrick, S, Parker, A, Lederman, R, … Jansen, JE & Russon, P. (2016). Moderated online social therapy for depression relapse prevention in young people: pilot study of a ‘next generation’online intervention. Early intervention in psychiatry.

Trauelsen, AM, Bendall, S, Jansen, JE, Nielsen, HGL, Pedersen, MB, Trier, CH., … & Simonsen, E. (2015). Childhood adversity specificity and dose-response effect in non-affective first-episode psychosis.  Schizophrenia Research.

Trauelsen, AM. Gumley, A, Jansen, JE, Pedersen, MB, Nielsen, HGL, Trier, CH., … & Simonsen, E. (2016). Metacognition in first-episode psychosis and its association with positive and negative symptom profiles. Psychiatry Research.

Trauelsen, AM., Bendall, S, Jansen, JE, Nielsen, HGL, Pedersen, MB, Trier, CH., … & Simonsen, E. (2016). Childhood adversities: Social support, premorbid functioning and social outcome in first-episode psychosis and a matched case-control group. Australian and New Zealand Journal of Psychiatry.