At finde den rette psykolog

Et spørgsmål om tryghed, relation, erfaring og økonomi 

Der er mange psykologer i København, og det er vigtigt at finde en psykolog, du føler sig tryg ved og som du stoler på. Det er også vigtigt at finde en psykolog med de rette kompetencer og erfaring, som er specialiseret på nettop det, du ønsker at få hjælp til.

For de fleste er “kemien” med psykologen ligeså vigtig. Dette underbygges faktisk også af forskning, som viser, at den terapeutiske relation har stor betydning for udfaldet af terapien.

Derudover er det et spørgsmål om finansiering og økonomi. Nogle psykologer har aftale med sygesikringen (ydernummer). Det vil sige, at man kan få en lægehenvisning, der dækker 60% af psykologens honorar indenfor udvalgte kriterier.

Det kan være svært at finde ud af, hvem der har ydernummer, og man kommer ofte ikke udenom at skulle læse på psykologernes hjemmesider.

Et sted at søge kan være er Psykologer i Danmark

Eller SAKT, der en oversigt over psykologer, der arbejder med kognitiv terapi og forskellige videreudviklinger indenfor denne terapiform.

Jeg ikke har aftale med sygesikringen, så jeg kan desværre ikke tage imod lægehenvisning. Mine klienter betaler enten selv eller har privat forsikring. Mange har også forsikring gennem arbejde eller får tilskud fra sygeforsikring Danmark.