Udredning og diagnostik for psykologer

Hvornår skal man henvise videre til psykiatrien, når man sidder i privat praksis?

Hvordan screener man for psykiske lidelser, med henblik på yderligere udredning?

Hvilke interviewredskaber kan man bruge, for at komme godt omkring de forskellige psykiske lidelser?

Hvordan laver man en god selvmordsrisiko vurdering som privatpraktiserende?

Kom til to dage med diagnostik og udredning, hvor vi gennem oplæg, diskussioner og øvelser arbejder med følgende:

  • Kendskab til diagnosesystemet ICD-10
  • Screening og udredning af de mest almindelige psykiske lidelser, herunder depression, angsttilstande, ADHD, autisme, personlighedsforstyrrelser, psykose/skizofreni og bipolar lidelse.
  • Psykologiske perspektiver på diagnoser, herunder forskellen på caseformulering og diagnostik.
  • Oversigt over de mest anvendte rating scales og interviewredskaber.
  • Oversigt over det psykiatriske system og henvisningsmuligheder.

 

Underviser: Jens Einar Jansen, specialist i psykoterapi, specialpsykolog i psykiatri, Ph.d.

Tid: onsdag d. 10/4 og fredag d. 12/4 kl 9-16

Sted: Sønder Boulevard 85, 1720 København

Pris: 2000 kr. for begge dage

Tilmelding: Senest d. 15/3 ved mail til jens.einar@gmail.com samt indbetaling af kursusbeløb på konto 9740 0002806592 mærket kursustitel og navn.