Udredning og diagnostik for psykologer

Kunne du være nysgerrig på følgende:

Hvornår skal man henvise videre til psykiatrien, når man sidder i privat praksis? Og hvordan laver man en god selvmordsrisiko vurdering?

Hvordan screener man for psykiske lidelser, med henblik på yderligere udredning?

Hvilke interviewredskaber kan man bruge, for at komme godt omkring de forskellige psykiske lidelser? Og hvordan sikrer man sig, at man ikke overser noget?

Kom til to dage med fokus på diagnostik og udredning, hvor du gennem oplæg, diskussioner og videodemonstrationer får følgende:

  • Kendskab til diagnosesystemet ICD-10 (ICD-11 hvis relevant)
  • God forståelse af screening, udredning og differentialdiagnostik
  • Kundskab om de mest almindelige psykiske lidelser, herunder depression, de forskellige angsttilstande, ADHD, autisme, personlighedsforstyrrelser, psykose/skizofreni og bipolar lidelse
  • Psykologiske perspektiver på diagnoser, herunder forskellen på caseformulering og diagnostik.
  • Oversigt over de mest anvendte rating scales og interviewredskaber.
  • Oversigt over det psykiatriske system og henvisningsmuligheder.

 

Underviser: Jens Einar Jansen, specialist i psykoterapi, specialpsykolog i psykiatri, Ph.d.

Tid: Torsdag d. 3/10 og fredag d. 4/10 kl 9-16

Sted: Sønder Boulevard 85, 1720 København

Pris: 2500 kr. for begge dage

Tilmelding: Senest d. 15/9 ved mail til jens.einar@gmail.com samt indbetaling af kursusbeløb på konto 9740 0002806592 mærket kursustitel og navn.

Kursusbevis udstedes. Kurset forventes godkendt til specialistuddannelse jf. Dansk Psykolog Forening. Se beskrivelser af krav til assessment delen her