Pårørendearrangement

Pårørende til mennesker med psykiske lidelser er ofte en vigtig støttespiller og kan påvirke forløbet i positiv retning. Men psykiske lidelser påvirker hele familien og mange på rørende beskriver høj grad af belastning. Hvis man ikke får hjælp til at håndtere dette på et tidligt stadie, kan det medføre, at man selv går ned med stress eller får psykiske vanskeligheder.

Hvad kan man selv gøre for at passe på både sig selv og samtidigt støtte ens nærtstående med en psykiske lidelse? Hvilke faktorer er medvirkende til, at man oplever belastninger? Hvilke psykologiske faktorer er på spil? Hvordan kan psykiatrien tilbyde hjælp og støtte og hvad skal dette bestå af?

Kom og hør forskere, brugere af psykiatrien og pårørende fortælle om og diskutere disse spørgsmål mandag d. 6.maj i Slagelse: